Watertesten


Is uw vijver niet helder? Jackel test gratis uw vijverwater.

Door het water te testen kunnen we achterhalen wat er met het water aan de hand is. Tijdens de test bepalen we de   KH, PH en GH van uw vijverwater.

Werkwijze: 

  • haal op verschillende dieptes water uit de vijver; 
  • meng dit water in een emmer;
  • breng een klein beetje vijverwater naar Jackel Visser.

Een dag later is uw vijverwater gratis getest en krijgt u een vrijblijvend advies.